Pension och försäkringar

hero

Pension

Som anställd på SFAB omfattas du av avtalspensionen PA-KFS 09.

PA_KFS 09 är ett avtal som har träffats mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna och är ett komplement till den allmänna pensionen. Avtalspensionen kallas även ofta för tjänstepension.

Mer information om PA-KFS 09

Försäkringar

SFAB är ett kommunalägt bolag och omfattas av kommunala avtal. Det innebär att som anställd hos oss har man följande försäkringar.

Avtalsgruppsförsäkring (AGS-KL)
Länk

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL)
Länk

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL)
Länk

Avtalsförsäkringarna är kopplade till anställningen, man behöver inte vara medlem i en facklig organisation för att omfattas. De ger ökad trygghet för den anställde och är ett extra skydd utöver de lagstadgade försäkringarna.