Pension och försäkringar

hero

Pension

Som anställd på SFAB omfattas du av avtalspensionen AKAP-KR.

AKAP-KR är ett avtal som har träffats mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna och är ett komplement till den allmänna pensionen. Avtalspensionen kallas även ofta för tjänstepension.

Mer information om AKAP-KR

Försäkringar

SFAB är ett kommunalägt bolag och omfattas av kommunala avtal. Det innebär att som anställd hos oss har man följande försäkringar.

Avtalsgruppsförsäkring (AGS-KL)
Länk

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL)
Länk

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL)
Länk

Avtalsförsäkringarna är kopplade till anställningen, man behöver inte vara medlem i en facklig organisation för att omfattas. De ger ökad trygghet för den anställde och är ett extra skydd utöver de lagstadgade försäkringarna.