Vi rekryterar!

hero

Vad roligt att du är intresserad av SFAB och hur det är att arbeta hos oss! På de här sidorna finner du information om vår verksamhet, vilka förmåner man som anställd hos oss får ta del av, vårt kollektivavtal och mycket mer. 

Trevlig läsning! Har du några funderingar är du mycket välkommen att höra av dig till HR Linda Wallenius ([email protected]).

Rekryteringsprocessen

För oss är det lika viktigt att SFAB är rätt för dig som att du är rätt för SFAB. Därför följer vi en fastlagd process vid våra rekryteringar.

Inför uppstart av en rekrytering

Behovsanalys – Vi bedömer behovet av ny kunskap och kompetens samt behovet av rekryteringar utifrån de kommande förändringar vi ser för SFAB.

Kravprofil – En kravprofil tas fram för den aktuella tjänsten.

Annons – Vi annonserar lediga tjänster internt och externt

Intervjuprocessen

Intervju - Om ansökan matchar kravprofilen kallar vi till intervju.
Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad intervjumetodik. I de flesta roller genomförs tre intervjuer.

Personlighetsprofil - I vissa rekryteringar kompletterar vi intervjun med en personlighetsprofil (självskattning) och/eller färdighetstest.

Referenstagning - Om du går vidare som slutkandidat är en del i vår helhetsbedömning att ta referenser från tidigare arbetsgivare samt att en bakgrundskontroll görs.

Säkerhetssamtal - SFAB har en samhällsviktig verksamhet vilket medför att vi alltid genomför säkerhetssamtal innan anställning.

Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass eller deltar i säkerhetskänslig verksamhet. Det innebär att för att kunna placeras i en sådan befattning  behöver man genomgå säkerhetsprövning och registerkontroll i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Innan ett sådant förfarande kan påbörjas måste du själv godkänna att en sådan kontroll får genomföras.

Urval och anställning

Vår slutliga bedömning av vem som ska erbjudas jobbet görs utifrån resultaten av intervjuer, referenstagning, övriga kontrollerade uppgifter och eventuella personprofiler. Alla kandidater som intervjuats får en muntlig återkoppling, resterande får ett besked via mail.