Kollektivavtal

mm

hero

Arbetsgivarorganisation - Sobona

Sobona är de kommunala företagens arbetsorganisation som vi på SFAB är knutna till. Via dem är vi kollektivavtalsanslutna och går under branschöverenskommelse Energi (BÖK Energi).

Länk till Sobonas hemsida

Arbetstagarorganisation (fack) - Vision

Som medarbetare hos oss är medlemskap i facklig organisation naturligtvis helt ditt eget val. På arbetsplatsen idag är dock många medlemmar i Vision och det finns lokala representanter på företaget som företräder sina medlemmar och medverkar i samverkansmöten med arbetsgivaren.

Länk till Visions hemsida

Kollektivavtal

Med kollektivavtal har du betydligt bättre villkor än vad lagarna ger.

Ditt kollektivavtal kan ge dig övertidsersättning, traktamenten, tjänstepension, olika försäkringar, längre semester och mycket annat beroende vad som ingår i just ert avtal.

Ju fler medlemmar Vision har, desto villigare är arbetsgivaren att teckna kollektivavtal med bra villkor för de anställda. Kollektivavtalet är något som arbetsgivaren betalar för, i utbyte mot fredsplikt under de år som avtalet gäller. Och om vi blir för få är det förstås inte meningsfullt för arbetsgivaren att betala så mycket.

Att Vision samlar alla yrken på arbetsplatsen i ett och samma förbund gör oss också starkare i förhandlingar. Sammanhållningen på arbetsplatsen gör att vi lättare kan få igenom medlemmarnas önskemål när vi förhandlar.

Vision finns där du finns: på din arbetsplats, på sju regionala Vision-center, via Vision Direkt och på vision.se

 • Tips och personlig rådgivning via Vision Direkts erfarna ombudsmän.
 • På vision.se hittar du konkreta vertyg, lönestatistik, aktuell information.
 • Yrkesvillkor och avtal.

 

Visions medlemsutbildning ger dig konkret stöd i din arbetsvardag

 • Din lön
 • Din framtid
 • Din trygghet

Du får tillgång till Visions kurser och seminarier. Du kommer lätt åt utbildningar; i bokform, studiecirkelform eller 24 timmar om dygnet på vision.se (endast för medlemmar).

Inkomstförsäkring ingår automatiskt i medlemskapet

 • Har mycket bra villkor och låg premie.

 

Visions försäkringar - mycket bra villkor

 • Familjegruppliv, trygghetsförsäkring, fritidsskador, sjuk-och olycksfall
 • Hem-och sakförsäkring, pensionsförsäkring
 • 170 000 medlemmar är ett bra utgångsläge när Vision förhandlar med försäkringsbolag om premier och villkor.

 

Du får stöd av Vision i löneförhandlingar och andra villkorsfrågor på jobbet

 • Du ska ha rätt lön och veta varför du har den och vad du behöver göra för att höja den.
 • På vision.se hittar du: lönestatistik, "Din lön" i medlemsutbildning,
 • Ditt centrala kollektivavtal och mycket mer.

 

Genom våra nätverk, tex Vision-områdena, får du personlig och yrkesmässig utveckling

Du erbjuds en mängd medlemsförmåner

 • Det senaste om utvecklingen på din arbetsmarknad och platsannonser får du i Vision-tidningen (sktftidningen.nu) och Ny Karriär.
 • Bra pris på tidskrifter, resor, semesterstugor, el och datorpaket.
 • Aktuella erbjudanden finns presenterade på vision.se.

 

Vi är stora, därför starka när vi ska få saker att hända

 • I de verksamheter och de yrken där vi finns är varannan med i Vision.
 • Totalt är vi drygt 170 000.

 

Vi ger stöd vid förändringar och problem på arbetsplatsen

 • Vision stöder dig med kunniga företrädare och ombudsmän som kan lagar och villkor. Dessutom finns våra förbundsjurister.
 • Du får ersättning vid strejk och lockout.
 • Du kan få rättshjälp om du blir felaktigt behandlad av din arbetsgivare. Vision är med dig hela vägen, ända till arbetsdomstolen om så behövs.

 

Vi kan din verksamhet

 • Vision representerar massor av människor som arbetar i samma bransch som du. Våra företrädare och experter arbetar dagligen med frågor som rör dig. Vi vet vad vi pratar om.

 

Vi är partipolitiskt obundna

Vision på webben
www.vision.se

Vision Direkt
Personlig rådgivning för alla Vision-medlemmar om t ex jobb, karriär, lön.
Öppet alla vardagar kl 8-20
0200-778 778
[email protected]

SFABs fackliga representanter
Theresia Vörös
08-534 70 548
[email protected]

George Boras
08-534 705 49
[email protected]