Det här är SFAB

hero

760MSEK

Omsättning

48

Anställda

1TWh

Fjärrvärme

99%

Förnybara och återvunna bränslen

Vår verksamhet

SFAB erbjuder närproducerad, klimatsmart energi som är hållbar in i framtiden. Vår kärnverksamhet och huvudsakliga affär är fjärrvärme och fjärrkyla. Med kompletterande kringtjänster, och vid behov alternativa energilösningar, bidrar vi till ett hållbart samhälle och till att regionen vi verkar i kan utvecklas.

Vi förser över 50 000 hushåll och företag i Huddinge, Botkyrka och Salem med fjärrvärme. Fjärrvärmen produceras till största delen i vårt systerbolag Söderenergis kraftvärmeverk i Igelsta.

Förutom att sälja och distribuera värme förser vi även till exempel köpcentrum och sjukhus med fjärrkyla. Kylan producerar vi bland annat i vår egen anläggning Huddinge Maskincentral.

Utöver det erbjuder vi en rad olika service- och energitjänster som underlättar våra kunders vardag och hjälper dem att få kontroll över sin energiförbrukning, sina kostnader och sin miljöpåverkan.

Vision

Ett hållbart samhälle med trygg och klimatsmart energi

Affärsidé

Vi erbjuder hållbara energilösningar i Huddinge, Botkyrka och Salem

Värdeord

Ansvarstagande Nyfiken Affärsmässig

Organisation

Vårt ledningsnät för fjärrkyla och fjärrvärme

Genom att distributionsnätet är sammankopplat med andra energibolag i närområdet är vi en del av ett större system som möjliggör samverkan för att förse regionen med hållbar energi.

Hållbarhet och miljö

Vår fjärrvärme, som produceras med ca 99% förnybara och återvunna bränslen, är en viktig del i den cirkulära ekonomi där restprodukter från samhället tas om hand genom energiåtervinning för uppvärmning av bostäder och lokaler.

Att skapa långsiktig hållbarhet för vårt bolag, våra medarbetare och samhället vi verkar i genomsyrar hela vår verksamhet. I vår hållbarhetsredovisning kan du läsa om hur vi arbetar med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Länk till Sfabs hållbarhetsredovisning 2021