Förmåner som anställd på SFAB

hero

Med våra förmåner vill vi stimulera och belöna engagemang, utveckling och goda arbetsprestationer. Samtidigt är det vår ambition att våra medarbetare ska ha goda förutsättningar för balans mellan tiden på arbetet och tillvaron utanför i livets alla skeden.

Kostförmån – Rikskortet

Rikskortet är en måltidsförmån som kan laddas på med 2 420 kr/månad (12 ggr/år). SFAB subven-
tionerar 50 % av detta. Den anställde förmåns-
beskattas för den subventionerade delen.

Sjukvårdsförsäkring

Som anställd på SFAB erbjuds du sjukvårdsförsäkring via DSS Hälsa. Länk till mer information.

Hälsopeng

SFAB betalar ersättning för friskvård i form av en så kallad Hälsopeng. Hälsopengen kan utnyttjas till enklare slag av motion och friskvård. Friskvårdsbidraget ger dig ersättning för flera olika hälsofrämjande aktiviteter, som tex gymkort, massage, gruppträning eller behandlingar som enligt Skatteverket är skattefria. SFAB betalar 80 %, den anställde 20 %. För friskvård uppgår maxbeloppet till 5000 kr/år.

Som anställd av SFAB kan man även få ersättning för sjukvård/tandvård till ett maxbeloppet på 1 500 kronor/år. Ersättningen förmånsbeskattas. 

Hälso- och arbetsmiljöprofil

Tillsammans med vår företagshälsa erbjuder vi våra medarbetare vartannat år tillfälle att kartlägga och förbättra sitt välmående. Under hälso- och arbetsmiljöprofilen får medarbetaren träffa en företagssköterska där man tillsammans tittar på hälsovanor, mäter blodtryck, längd, vikt, BMI, midjemått, blodsocker och kolesterol. 

Arbetstidskonto

Arbetsgivarorganisation och fackliga parter har kommit överens om att alla anställda ska ha ett så kallat arbetstidskonto. Den anställde kan välja att ta ut ersättningen i tid alternativt kontant ersättning. Väljer den anställde att ta ut ersättningen i kontant är det ett engångsbelopp på 4 % av föregående års lön exkl. övertidsersättning, fyllnadslön, beredskapsersättning eller semesterersättning Väljer han eller hon istället att ta ut ersättningen i tid är det för en heltidstjänst 72 timmar som ska tas ut innan årsskiftet. Vid deltidstjänst gäller proportionerligt färre timmar. Ledigheten tas ut enligt överenskommelse med närmaste chef.

Förskottssemester

Vi tillämpar så kallad förskottssemester. Det betyder att du tjänar in semester samma år som du tar ut den. Semesteråret räknas efter kalenderår, det vill säga från och med 1 januari till och med 31 december.

Ledighet vid klämdag och dag före röd dag

Dag som ligger mellan två arbetsfria dagar, så kallade klämdag, är arbetsfri. Dag före röd dag slutar arbetsdagen som regel kl. 12.00 förutsatt att arbetet så tillåter.

Löneväxling

Löneväxling är en överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd som innebär att du som anställd avstår en del av din bruttolön och istället får en extra pensionsavsättning.

Alla anställda har möjlighet att löneväxla, men rekommendationen från Pensionsvalet är att endast göra det om du har en månadslön som överstiger 49 967kr (2023) efter löneväxlingen. Detta eftersom din allmänna pension och socialförsäkrings-förmåner påverkas negativt om du har en lägre lön. 

Föräldrapenningtillägg

Medarbetare, som sammanhängande varit anställd på SFAB under minst 365 kalenderdagar före ledighet med föräldrapenning får föräldrapenning-
tillägg vid föräldraledighet under 6 mån (10 % av lönebortfallet).

Flexibel arbetsplats

På SFAB önskar vi erbjuda våra medarbetare en hög grad av flexibilitet och frihet i sitt arbete. Vi erbjuder därför bland annat möjlighet till att arbeta på distans om det är förenligt med de arbetsuppgifter som medarbetaren är anställd för och i samråd med närmaste chef.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är viktigt för oss och vi satsar årligen på att våra medarbetare ska utvecklas inom sitt ansvarsområde genom att följa en framtagen personlig kompetensplan och erbjuda utbildning/kurser för att nå dit.

Förmånsportal - Benify

SFAB är anslutna till Benifys förmånsportal där medarbetarna förutom att få en översikt över ersättningar kopplade till sin anställning även får tillgång till ett stort antal förmånliga personalrabatter (BenifyDeals). 

Personalförening

Vi har en personalförening som anordnar olika aktiviteter såsom t.ex. musei- och teaterbesök, fisketävling och utflykter av olika slag. Som anställd på Södertörns Fjärrvärme har du möjlighet att delta i personalföreningens aktiviteter.

Gym, gruppträning och bastu

I vårt välutrustade gym har anställda möjlighet till all typ av träning (även rehabilitering); kondition, styrka och rörlighet. Där finns bl.a. löpband, konditionscykel, crosstrainer och vibrationsplatta. Här erbjuds även gruppträning. I anslutning till gymmet finns herr- och damomklädningsrum med dusch- och bastumöjligheter.

Massage

Kontinuerligt erbjuds möjlighet för anställda att få en halvtimmes massage till en kostnad av 150 kr. Kostnaden dras från lönen. Vi har även ett vilorum där en massagestol finns att tillgå. 

Parkering

Anställda på SFAB har tillgång till kostnadsfri personalparkering under arbetstid.

Bensinkort

Med företagskort på OKQ8 har alla medarbetare möjlighet att ta del av rabatt på bland annat drivmedel. Rabatterna är inkl. moms och gäller tills vidare på OKQ8s gällande företagspriser. 

Tvätthall

På SFABs område finns tillgång till biltvätthall. Regler för användande skall efterföljas för allas trevnad.

Bildskärmsglasögon och rabatt vid köp av glasögon/linser

Vid behov finns möjlighet att få ersättning för terminalglasögon (bokas via Benify).